Skip to main content Skip to search
23 Apr 2014
8 min 30 sec
Rating
0
No votes yet
Video Overview

A Gyalsumdo man describes how his family lost all of their property to debt collectors, the many hardships he endured, and finally regaining his land.

Transcript search
0 of 0
 • SAB
  apa ama
  बा आमा
  Parents
 • SAB
  ɲi ʈuku ɲi maŋpu kʲeʃuŋ
  हामी वच्चा त धेरै जन्म्यौं।
  Many of us were born.
 • SAB
  ʈuku tʃuni kʲeʃuŋ
  बाह्रओटा वच्चा जन्म्यौं।
  A total of twelve children were born.
 • SAB
  akhirla dahraŋ ʃi
  आखिरमा सवै मरे।
  All of them died in the end.
 • SAB
  bhu ʃum naŋla ŋa tʃik raŋ tʃik ɬaʃuŋ
  तीन जना छोरा मध्य म एकजना मात्रै रहेँ।
  Among the three sons, only I survived.
 • SAB
  ŋa tʃiko tʃi ɲeʃuŋ
  म एक जना पनि के भनौं भने
  What I have to say about me is,
 • SAB
  tʃoŋ maŋbu ghjaptilə
  व्यापार धेरै गरेर
  investing much in business,
 • SAB
  tʃhoŋ maŋpu ghjap apati
  बाबाले धेरै व्यापार गरेर
  my father being engaged in business,
 • SAB
  tʃhoŋ maŋpu ghjap tʃhoŋ noŋdilə
  व्यापार धेरै गरे, व्यापार विग्रेर
  he did much business, and it went wrong.
 • SAB
  dhene tʃhoŋo lo ghe kaŋlə
  अनि म आठ वर्ष हुँदा खेरि
  When I was eight years old,
 • SAB
  lu ghe ghaŋla dhene
  आठ वर्षको उमेरमा अनि
  at the age of eight years old, then
 • SAB
  bhulen maŋpu pho
  धेरै झृण लाग्यो।
  he ran into much debt.
 • SAB
  raŋki səmpəti takraŋ
  आफ्नो सवै सम्पत्ति
  All property of ours,
 • SAB
  dhak dzho tʃhoŋ ghjapti dhak dzho
  सवै सकियो, व्यापार गरेर सवै सकियो।
  all finished. Having done business, all was finished.
 • SAB
  dhene bhulen maŋpu pho
  अनि धेरै रिन धेरै लाग्यो।
  He ran into much debt.
 • SAB
  bhulen maŋpu pho dilə dhene ŋa lo ghe ɖhokja kaŋlə
  धेरै रिन लागेर अनि म आठ वर्ष पुग्ने वेलामा
  While my father was running into much debt and I was eight years old,
 • SAB
  dhene ŋa apa ɖhoŋʃuŋ
  अनि मेरो वुवा पनि वित्‍नु भयो।
  my father also passed away.
 • SAB
  apa ɖhoŋdilə
  बुबा वितेर
  Having my father passed away,
 • SAB
  dhene apa ɖhõʃuŋ
  अनि वुवा वित्नु भयो।
  father also passed away.
 • SAB
  ɖhoŋtilə dhene sauki takraŋ ʃum ɖhoŋʃuŋ
  वुवा स्वर्गवास भए पछि सवै साहुहरू समात्‍न आए।
  After having my father pass away, the money-lenders came to seize our
 • SAB
  səu dhakraŋ ʃum ɦoŋtilə ʃuŋ ɦonti metilə
  सवै साहुहरू समात्न आएर पछि, समात्न आईहाले पछि (के गर्ने?)
  As they came to seize our property, what could we do when they came
 • SAB
  ghʏtʃjallə ama kendzja
  सम्पत्ति सरसामान, आमाको गरगहना
  The property, and other things, and ornaments of mother
 • SAB
  dhene norki ʃəʃəpsi
  अनि सम्पत्ति, जग्गा जमिन
  and the property, land
 • SAB
  takraŋ saulə tamsal taŋ
  सवै साहुले दामासाहिले छोडे (लगे)।
  the money lenders took away the property.
 • SAB
  tʃjaŋ ghaŋne
  केही पनि रहेन।
  Nothing was left.
 • SAB
  thapla saru thapsaŋ me tʃjaŋgaŋ me
  चुलोमा डाडुपन्यु भाँडाकुँडा थिएन, केही पनि थिएन।
  There were not even ladles in the fireplace, nothing was in the
 • SAB
  nor rile saulə tʃi ghjap
  सवै सम्पत्ति साहुलाई वुझायौं।
  We gave all properties to money-lenders.
 • SAB
  ŋaraŋ ama taŋ ŋaraŋ ɲiɲi dhene
  मेरी आमा र म हामी दुई जना अनि
  My mother and I then,
 • SAB
  ʃoŋkoŋ jø ʃena naltʃa tʃik
  ढिंडो ओढालेर खानलाई एउटा ताप्के
  a pan was left to make porridge and to eat,
 • SAB
  pa kolsa tapke tʃik
  तिहुन पकाउनलाई एउटा ताप्के (थियो)।
  and a pan was left to make porridge.
 • SAB
  amalə to ʃeʃja ʈak pur tʃik
  आमालाई भात खान एउटा ठूलो कचौरा,
  There was a big bowl for my mother to eat rice.
 • SAB
  ŋaraŋ toʃesə thalin tʃik
  म आँफै भात खानलाई एउटा थाल।
  And a plate for me to eat.
 • SAB
  naka ʃi kherdilə dhene tʃhaplə thʏnʃuŋ
  चार किसिमको सामान बोकेर अनि बगरछाप निस्क्यौं।
  We came to Bagarchhap taking these four things.
 • SAB
  tʃhapkolə dhene ʃumu əu tʃalə dhe
  बगरछापमा काका र सानिमाकहाँ बस्यौं।
  We lived in Bagarchhap with uncle and aunt (mother's younger sister).
 • SAB
  ʃjo ləb du ɦolə ʃuŋ ba
  आउ भनेका थिए, त्यसैले (हामी) गयौं।
  They had called us, therefore we went.
 • SAB
  ɦola ʃuŋdi dhene ŋa
  त्यहाँ गएर अनि म
  Having gone there, I
 • SAB
 • SAB
  tʃhaplə lo tʃu ɖho kja
  बगरछापमा दश वर्ष पुगेको वेलामा
  as I reached ten years old,
 • SAB
  lo tʃju ɖhokja ʃiŋ de jalə
  दश वर्षको उमेरमा खेतमा,
  I worked in the field at ten years old.
 • SAB
  ne ʃjapen bhemthaŋlə re
  करूको बिउ बेङ्थाङ्मा हो ।
  Carrying the seeds of Karu to Bengthangma.
 • SAB
  dha tshatʃoŋ ghjapketi bhemthaŋlə re
  त्यसैले नुनको व्यापार गर्ने ठाउँ बेम्थाङ्मा हो।
  Therefore, the place to trade salt was Bemthan.
 • SAB
  tʃhapne ne khertilə bhemtaŋlə ʃuŋ
  बगरछापबाट करू बोकेर बेङ्थाम गयो।
  I used to go to Bengtham carrying the seeds of Karu.
 • SAB
  bhemtaŋlə tʃha ghjap
  बेङ्थाममा नुन साट्यो।
  I used to barter the salt.
 • SAB
  nedi ɦalə ter
  करूलाई उतै दियो।
  I used to give Karu there.
 • SAB
  tʃha tʃhulalaŋ tʃha khurpu kherdi ɦoŋ tʃhaplə
  नुन यता लियो, नुनको भारि बोकेर बगरछापमा आयो।
  I used to take salt there, and I used to come to Bagarchhap carrying
 • SAB
  kher ɦoŋ erkaŋ tʃhatʃhoŋ ghjap
  बोकेर ल्याएँ। वर्षा भरि नुन ब्यापर गर्थें।
  I used to carry. I used to barter the salt during the rainy season.
 • SAB
  ɦalə nekher tʃhulə tʃhakher ɦalə nekher tʃhulə tʃhakher
  उता करू लग्यो, यता नुन ल्यायो, उता करू लग्यो, यता नुन ल्यायो
  I used to take Karu that side, and take salt this side, and I used to
 • SAB
  er ghaŋ tʃhə tʃhoŋ ghjap
  वर्षा भरी नुन व्यापार गर्थें।
  I used to make the trading of salt during the rainy season.
 • SAB
  ɦerka ʈhik tshimbəraŋ dhene
  वर्षा ठ्याक्क सकिए पछि
  As soon as the rainy season ends,
 • SAB
  tʏnka dhawa tʃiktse ɲitseko ʃiŋ khaŋpalə ghokeko ʃiŋ ɖu
  कार्तिक, मंसिर, पुष एक दुई महिला जति घरमा आवस्यक पर्ने दाउरा टिप्थें।
  I used to collect firewood for about a month needed for home.
 • SAB
  ʃiŋle taŋ ʃiŋ ʈu dhawa ɲitse te honene
  खेतिपाति गर्ने, दाउटा टिप्ने दुई महिना जति घरमा बस्यो, त्यहाँबाट,
  To work in the field, and collect firewood for about two months, and
 • SAB
  dhawa tʃjuipa ʃjarne ɦone ɦala
  दशौं महिना लागे पछि (त्यसपछि)
  as the tenth month begins, then
 • SAB
  dhawa tʃjupalə ɦjaŋ ɦjaŋ
  दसौं महिना फेरी फेरी
  the tenth month, and then,
 • SAB
  tʃhadi roŋmala kher
  नुन चाहिँ तल बेसी
  salt was carried to lower parts.
 • SAB
  ɖhelə ghjapti kju
  चामल सँग साट्दै हिँड्थें।
  I used to walk bartering salt with rice.
 • SAB
  ta ɖhe tʃha khertilə ta
  त्यो चामल नुन बोकेर त्यो (अनि)
  Carrying the rice and salt then,
 • SAB
  besisəhər lepəre
  बेशी शहर आई पुग्थें।
  I used to come down to Besisahar.
 • SAB
  besisəhərne dhene ɦala dhene la tsati tʃha ghjapke tʃha
  बेशीशहर देखि पनि अनि उकालो चढेर नुन साट्ने नुन साट्ने (भन्दै)
  Having climed up Beshisahar, and saying 'Do you like to barter rice
 • SAB
  tʃha taŋ ɖhe ghjap
  नुन र चामल साट।
  and I said, 'Barter the salt'.
 • SAB
  la tsa tsa thur pap
  उकालो चढदा चढदा, ओरालो झर्दा झर्दा
  While climbing up the steep hill and coming down,
 • SAB
  la tsa tsa thur pap pap ʃjakpa ʃi ŋa
  उकालो चढदा चढदा, ओरालो झर्दा झर्दा चार पाँच दिन
  climbing up continuously and climbing down for four or five days,
 • SAB
  tʃha ghjapti ɖhe lə tʃhako
  नुन सँग साट्ने भन्दै नुन चाहिँ
  having said, 'do you like to barter with salt ? and so'.
 • SAB
  ɖhelə ghjap mendʒjorti kherti ʃjaŋma ʃiŋa kherti ghju ɲju
  चामल साटन नपाएर बोकेर चार पाँच दिन हिँडेको अनुभव छ।
  Having not been able to barter the rice with the salt I had
 • SAB
  dhene ɦjonʈe tʃheti dʒheke dʒhorna
  अनि यस्तो गरेर साटन पाए
  Having done like this, if I could barter it,
 • SAB
  tʃhako ɖhelə ghjapke dʒhorna
  नुन चामलसँग साटन पाए
  If I get a chance I could barter salt with rice
 • SAB
  thaptsjatsi ɖhe kerte ɦõ
  बल्ल बल्ल चाम बोकेर आएँ (आउँथें)।
  I would come carrying the rice.
 • SAB
  ta ʈeko jala kherɦoŋ ʃjaŋma ghu
  अनि चामल चाहिँ माथि ल्याएर नौ दिन
  Then, rice having been taken up, it is kept there for nine days,
 • SAB
  ‍ʃjaŋma ŋa ʈuk ghor kere phelaŋ di
  पाँच छ दिन राख्छन्। अनि यो
  or it is kept there five or six days. Than this
 • SAB
  dhene dhi besisəhər jalə tʃhap thulə ʃjaŋma ʈuk ʈukor du
  अनि यो वेशीशहर देखि माथि बगरछाप सम्म छ छ दिन लाग्दो रहेछ।
  then it used to take about six days to take it to Bagarchhap.
 • SAB
  tʃhõ ɖhe kherti ɦoŋ
  व्यापार चामल बोकेर ल्याएँ।
  I carried rice in the trade.
 • SAB
  ɦjaŋ lepʃuŋ
  अनि आइपुग्यो।
  Then I arrived there.
 • SAB
  tʃhaplə lepti ʃjaŋma ɲi ʃum de
  बगरछापमा आएर दुई तीन दिन बस्यो।
  I used to sit in Bagarchhap for two or three days.
 • SAB
  ɦjaŋ tʃha kherti roŋmale ɖho
  अनि नुन बोकेर बेशी तिर झर्‍यो।
  Then I used to walk down to Benshishahar.
 • SAB
  ɦjaŋ marte tʃha kher ɦjaŋ
  फेरि तल नुन बोक्यो फेरि
  Then I carried salt to down to Beshishahar.
 • SAB
  rika dheka roŋpa rika jala kju
  बन त्यसमा तल वेशी बन तिर घुम्यो।
  Then I used to go around the forest.
 • SAB
  tʃhə ɖhe ghjapsa tsəl ti ghju
  नुन चामल (सँग) साट्न खोजेर हिँड्यो।
  I used to seek to barter salt for rice.
 • SAB
  ʃjakma ʃi ŋa ko re
  चार पाँच दिन घुम्यो।
  I used to reach there in four or five days.
 • SAB
  ɦjaŋ tʃhako ɦjaŋ ɖhelə ghjap ɦjaŋ ɦoteraŋ
  अनि नुन चाहिँ अनि चामलमा साट्यो, अनि त्यस्तै (किसिमले)
  Then I bartered the salt with rice and in the same way
 • SAB
  ɦjaŋ kherte ɦoŋ tʃhaplə
  फेरि बोकेर ल्यायो बगरछाप(मा)।
  then I carried it to Bagarchhap.
 • SAB
  ɦenʈe khuŋ kaŋ tʃha kherti
  यस्तै हिउँद भरि नुन बोकेर
  In this way, carrying salt during the winter,
 • SAB
  tʃhə mala kher ɖhe jala kher mala tʃha kher jala ɖhe kher
  नुन तल बोक्यो, चामल माथि बोक्यो, नुन तल चामल माथि।
  I carried the salt down to Beshishahar, and rice to up to Bagarchhap,
 • SAB
  ɦjaŋdi dhukpu dʒhuŋʃuŋ
  बेसरी दुख पाएँ।
  I had many hardships.
 • SAB
  lo tʃune ɦalə setʃe to meti
  दश वर्ष देखि उता खानै नभएर
  Because of lack of food after I was ten years old,
 • SAB
  ghondzə ghoela me sedze to me
  लगाउनलाई लुगा छैन, खानलाई खाना छैन।
  and there was no clothing to wear, and no food to eat.
 • SAB
  pe tukpu ɲjaŋʃuŋ ɦjaŋderaŋ
  यसैगरी वेसरी दुख पाएँ।
  In this way, I suffered many hardships.
 • SAB
  ɦonʈela lo tʃɯni tʃjapke thu ŋa ɦonʈe tsedi
  यसै गरेर बाह्र अठार वर्ष सम्म मैले यसै गरेर
  Having done like this, having done the same for twelve or eighteen
 • SAB
  tukpu tseba ta
  यस्तै दुख गरें।
  I endured the hardship.
 • SAB
  erka tʃha tʃhoŋ ghjap
  वर्षामा नुन ब्यापार गरें।
  I traded the salt in the rainy season.
 • SAB
  ghuŋga ɖhe tshoŋ ghjap
  हिउँदमा चामल व्यापार गर्थें।
  I used to trade the rice in winter.
 • SAB
  dhana ɲitse dhawa ɲi tshoʈi kolə ʃiŋ ʈu
  दुई महिना दुई तीन महिना छुट्टीमा दाउरा टिप्थें।
  I used to collect firewood for two or three months at leisure.
 • SAB
  ʃiŋ ljakatse ɦonʈe
  खेतको यस्तै काम पनि गरें।
  I also worked in the field.
 • SAB
  tʃedilə lo tʃjakpe thu
  यस्तै गरेर अठार वर्ष सम्म
  Doing like this for eighteen years,
 • SAB
  lo tʃjapke ɦalə ɦjaŋ dhene ɦjaŋ
  अठार वर्ष पछि अनि फेरि
  after eighteen years again
 • SAB
  ti tam timaŋ neʃa kola
  यो कुरा तिमाङ् भन्ने ठाउँमा
  in a place called Temang, this thing,
 • SAB
  tʃhjaŋ tʃoŋ tʃe man ɲi ɲi tʃhjaŋ tʃhoŋ tʃedi loʃum ʃi teba
  भट्टि व्यापार गरेर आमा र हामी दुईजना तीन चार वर्ष बस्यौं।
  having run a small inn, we lived there for three or four years.
 • SAB
  tʃhjaŋma tʃhedi ɦone ɦala ɖãphelə deba
  भट्टि गरेर त्यहाँ बाट डाँफेमा बसें।
  Having run the inn, we lived in Danphe.
 • SAB
  ɖãphe nesə khola phu tʃik jøbəre
  डाँफे भन्ने ठाउँमा एउटा ओढार छ।
  There is a cave in a place called Danphe.
 • SAB
  ɖãphe nesə khola phu tʃik jøbəre
  डाँफे भन्ने ठाउँमा एउटा ओढार छ।
  There is a cave in a place called Danphe.
 • SAB
  ɦola ɦjaŋ siklesne ɦola ɖhakre ɦoŋ kere
  त्यहाँ पनि सिक्लेस बाट ढाकरेहरू आउँछन्।
  The porters from Sikles come there.
 • SAB
  ɖhakere ɦoŋ dilə ɖhakre rile ɖhene ɦola
  ढाक्रे आएर सवै ढाक्रे अनि त्यहाँ
  Having the porter come, all porter came there.
 • SAB
  basako ɖhãphe phu naŋla
  बासको डाँफेको ओढार भित्र
  The porters lived in the cave of Danphe,
 • SAB
  dhene ɲie ara tʃoŋge ɦola te
  अनि हामी पनि रक्सी बेच्न त्यहिं बस्थ्यौं।
  and then we also lived there
 • SAB
  ŋako amako phu naŋlə de tilə ara tʃoŋke
  म (र) आमा ओढार भित्र बसेर रक्सी बेच्ने।
  my mother and I used to sell wine living in the cave.
 • SAB
  ŋako tʃhap jala ara keke
  म चाहिँ बगरछापबाट रक्सी ओसार्ने।
  I used to carry wine from Bagarchhap.
 • SAB
  ara keke
  रक्सी ओसार्ने।
  Carry wine.
 • SAB
  ʃjaŋma tʃhjame ara keke
  दिन दिनै रक्सी ओसार्ने।
  Carry wine daily.
 • SAB
  lo tʃik ɦolə teba ɖãphelə
  डाँफेमा त्यहाँ एक वर्ष जति बस्यौं।
  We lived in Danphe for about a year.
 • SAB
  ara tʃhoŋ tshedi ɦoneni dhene
  रक्सी व्यापार गर्‍यौं, त्यहाँबाट अनि,
  We did the trade of wine, and then from there,
 • SAB
  ɦoneni ɖãphene ɦalə
  त्यहाँबाट डाँफे देखि
  from there, from Danphe,
 • SAB
  da sikles miki
  त्यहाँ सिक्लेसको मान्छेले
  a man from Sikles there said to us,
 • SAB
  khe turu teti tʃi dʒheke dhukpu ɲju
  तिमीहरू यहाँ बसेर के गर्ने, दुख पाईन्छ।
  you will suffer many hardships living here.
 • SAB
  sikleslə sjo
  सिक्लेसमा आउ।
  Come to Sikles.
 • SAB
  sikleslə tʃhjaŋ ara dʒhena
  सिक्लेसमा जाँड रक्सि (व्यापार) गरे
  If you sell the wine in Sikles,
 • SAB
  dʒheke mi me
  गर्ने मान्छे छैनन्।
  as there is no man to do this,
 • SAB
  tʃhoŋ maŋbu dʒhuŋkəre
  व्यापार धेरै हुन्छ ।
  business will be good there.
 • SAB
  ara ɦjaŋdi kju kere
  रक्सी वेसरी बिक्रि हुन्छ।
  Much wine will be sold.
 • SAB
  ɦolə ʃjo nedi sikleslə ʃoŋ
  त्यहाँ आउ भनेर सिक्लेसमा गयौं।
  As he said, 'Come there', we went there.
 • SAB
  pokhrake ŋjalə sikles gaũ neke kola
  पोखरा माथि सिक्लेस भन्ने ठाउँमा
  In a place called Sikles just above Pokhara,
 • SAB
  ɦola loʃi tʃjaŋma dʒhe
  त्यहाँ चार वर्ष भट्टि गर्यौं।
  we sold wine there for four or five years.
 • SAB
  tʃhjaŋma tʃhedi ŋa ʃiŋ ʃjaktaŋ tʃeme ŋa ʃiŋ ɖhukəe
  भट्टी गरेर मैले दिन दिनै दाउरा टिप्थें।
  Having sold wine, I used to collect firewood.
 • SAB
  ɦonʈe tʃeti lo ʃi ɦola teba
  यस्तै गरेर चार वर्ष त्यहाँ बसें।
  Having done this, I lived there for four years.
 • SAB
  dhukpu ɲjoʃuŋ da lo
  दुख पाएँ अनि वर्ष
  I suffered many hardships and then
 • SAB
  keni ɦalə ŋa
  जन्मै देखि म
  since I was born, from childhood
 • SAB
  ʃedze to metilə ŋa dukpu ŋjaŋsuŋ
  खानलाई भात नपाएर मैले दुख पाएँ।
  I suffered hardships because I did not get food to eat.
 • SAB
  ta aba aba ɖhuŋkəe ki tʃedilə ta
  अब बुबाले स्वर्गवासी बा ले गर्दा अब
  Because of father who passed away, now
 • SAB
  tʃhoŋ meghjap ghu ghjaplə dhene da
  हुने नहुने व्यापारहरु गरेर अनि अब
  as he did good and bad business, and then,
 • SAB
  nor kasjo rile miləʃjor
  सम्पत्तिमा सवै राम्रो चिज अरूकोमा पुग्यो (फुस्क्यो)।
  all ancestral properties were shifted to others' hands.
 • SAB
  ghju ʃjorre matʃho miki bulen po
  धन सम्पत्ति गएर पनि अझै रिण लाग्यो।
  All properties were confiscated, and in addition we ran into debt.
 • SAB
  bhulen pho tilə dhene ʃərpəsi rile kherʃuŋ
  रिण लागेर सम्पत्ती (सवै) अरू (मान्छे)ले लगे।
  Having run into debt, other people took it.
 • SAB
  dhene ŋaraŋ
  अनि म नै
  Then, I in particular,
 • SAB
  ɦenʈe tʃeti lo ghen ɦalə dukpu ŋjuʃuŋ
  यसै गरेर उमेर बढ्दै दुख पाएँ।
  I suffered hardships as I grew up.
 • SAB
  ɦotiraŋ re ŋaki lekako
  यस्तै हो मेरो काम चाहिँ।
  My work is like this.
 • SAB
  əni ta ʃjamla dhene
  अनि त्यसपछि अनि
  Then after that then,
 • SAB
  dhene aʃjaŋ dhordze ɖənʈuk neke tʃik
  अनि झोर्जे डन्टुल भन्ने एकजना मामा
  my maternal uncle called Dhorje Dantul said,
 • SAB
  dhene ŋalə khe dhuru mate jalə loʃuŋ
  अनि मलाइ त्यहाँ नबस माथी फर्केर आउ,
  then he said), 'Don't live there, come up returning from there'.
 • SAB
  tʃemelə raŋ ʃjo
  चामेमै आउ।
  Come to Chame.
 • SAB
  ta sər phəsija ʃiŋja
  अनि तिम्रो चल अचल सम्पत्ती
  Your property, land and others,
 • SAB
  tʃhu lə lo tʏ tʃhaŋʃuŋ
  अब फिर्ता लिने बेला भयो।
  it is time to take it back.
 • SAB
  ta tʃhulə ʃiŋ lo dze du
  अब यता खेतहरू फर्कला जस्तो छ।
  Your field is likely to return.
 • SAB
  ta loʃjo ləbdilə mi laŋkelə tsaŋ du sikleslə
  अव फर्केर आउ भनेर मान्छे लिन पठाएछन् सिक्लेस्मा।
  He sent some men to take us from Sikles to Chame.
 • SAB
  dhene ɦjaŋ ɦjalə lo joŋ
  अनि त्यहाँबाट फर्केर आयौं।
  And we came there, returning from there Sikles.
 • SAB
  siklesne tʃhulə lo
  सिक्लेसबाट यता फर्क्यौं।
  We came from Sikles from here.
 • SAB
  dhene jul‍ə lo tʃemelə lo
  अनि फर्क्यौ, गाउँमा फर्क्यौं।
  Then we returned, we returned to village.
 • SAB
  tʃemelə lo dilə ʃjaŋma twiktinlə
  चामेमा फर्केर सत्र दिनमा
  Having returned to Chame, in seventeen days,
 • SAB
  ʃiŋja loʃuŋ
  खेतहरू फिर्ता पाएँ (फर्क्यो)।
  the fields were returned.
 • SAB
  ʃiŋja lodilə
  खेतहरू फिर्ता पाएर
  Having got back the field,
 • SAB
  dhene ʃiŋja tap
  अनि खेतहरू रोपें।
  we planted rice in fields.
 • SAB
  phelaŋ dhene ŋa mi dʒeho ɦjaŋ
  अनि फेरि अनि मेरो जिन्दगि चाहिँ
  And as for my life,
 • SAB
  tʃhapne tʃhin ɖhoma nekekometʃeko tʃhe terʃuŋ asjaŋki
  बगरछाप बाट छिन ढोमा भन्ने त्यो सँग विवाह चाहिँ गराइदिए मामाले।
  my mother arranged my marriage with a woman named Chhin Dhoma from
 • SAB
  mitʃe tʃedilə dhene maɖalə de
  विवाह गरेर अनि माढामा बस्यौं।
  After getting married, we lived in Madha.
 • SAB
  siŋ siŋja tap
  खेत खेतहरू रोप्यौं।
  We planted the fields.
 • SAB
  maɖalə ulkaŋ ŋeke ɲetuŋ ʃa ulkaŋ
  माढामा करू चुट्ने ठाउँ(मा) करू चुट्ने ठाउँ उल्काङ्
  In Madha, there was a threshing place in Ulkyang,
 • SAB
  dzhumsa ulkaŋ jøbəre
  मान्छे भेला हुने पनि त्यही उल्काङ् (मा) हुन्थ्यो।
  it was also the place to gather people.
 • SAB
  ulkaŋ naŋla dhene
  अनि उल्काङ् भित्र
  Inside the threshing place,
 • SAB
  bəkari kjorti ɦola teba
  भकारीले बारेर त्यसमा बस्यौं।
  we lived there by fencing with a basket for storing grains.
 • SAB
  lo ɲitʃe ɦenʈe tʃeti teba
  करिव दुई वर्ष यसो गरेर बसें।
  I lived like this there for two years.
 • SAB
  ɦone ʃjamla
  त्यस पछि
  After that,
 • SAB
  dhene ʃiŋ lo tʃik tʃe
  अनि खेत करिव एक वर्ष
  for about a year, the field was planted.
 • SAB
  siŋ taŋ ghjuptʃja ru
  काठ र घरबनाउने सामानहरू जम्मा गरें।
  I collected the wood and things to build houses.
 • SAB
  ɦone lo ɲi tse ŋelə
  त्यहाँ बाट करिव दुई वर्ष अगाडि
  For two years since then,
 • SAB
  ɦjulkha ɲilə gwar laŋ
  दुईओटा गाउँलेहरूलाई गुहार मागें।
  I asked for help with the villagers.
 • SAB
  tə gwar laŋ delə khaŋpa ghjap
  अब गुहार मागेर घर बनाएँ।
  I built the house by asking for help.
 • SAB
  ta khaŋpa ghjap thoktʃe tʃik pa
  अब एक तले घर बनाएँ।
  I built a one-storeyed house.
 • SAB
  thoktʃe ɲipa jøbəre ɲela khaŋpako
  दुई तले थियो पहिला घर चाहिँ।
  There was a two-storeyed house before.
 • SAB
  khaŋpa ɲi dak rulʃuŋ
  (पुरानो) घर सवै कुह्यो।
  The old house was decayed.
 • SAB
  tak luk pəre
  (कुहेको घरलाई) सवै भत्काएँ।
  I dismantled the decayed house.
 • SAB
  thok tʃe tʃikpalə pəp thoktʃe tʃik ghjap
  एकतलेमा झारें, (त्यसमा) एक तले बनाएँ।
  I built it, a one storeyed house.
 • SAB
  dha dhene ɦola te ʃeŋlo taŋ ti dhene
  अब त्यहिँ बस्यौं, खेति पाति काम गरेर अनि,
  Having engaged in farming, we lived there.
 • SAB
  ɦonʈe tʃeti maŋpu tukpu ɲjuʃuŋ
  यसो गरेर धेरै दुख पाएँ।
  I had suffered doing like this.
 • SAB
 Collection Gyalsumdo Project
Time: 
14 June 2012
Contributing Executive Producer: 
Kristine Hildebrandt
Contributing Narrator: 
Norbu Lama
Contributing Cameraperson: 
Shunfu Hu
Contributing Editor: 
Tiffany Downing
Publisher: 
Tibetan and Himalayan Library